Andragoški zajednički upisnik podataka
Pri unosu svojega korisničkog računa omogućava Vam se ulaz u aplikaciju za pristup bazi podataka Agencije.

U slučaju poteškoća pri unosu podataka, podršku je moguće kontaktirati putem elektroničke pošte azup@asoo.hr
Podaci za prijavu